Ivana Gorana Kovačića 1e

Pružanje telekardioloških usluga u Domu zdravlja Čakovec

Dom zdravlja Čakovec 2024. godine uključio se u projekt Telecordis, koji vodi Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Zavod je osigurao opremu te je tako omogućen pristup telekardiološkim uslugama Domu zdravlja Čakovec u pristupnim centrima koji se nalaze u Murskom Središću i Prelogu, a u planu je osigurati pristupni centar i u Kotoribi.

Ispostave nude napredne dijagnostičke usluge Holter EKG-a i Holter tlaka (KMAT), osiguravajući tako brži pristup specijalističkoj kardiološkoj skrbi.

Pacijente na pretrage naručuje njihov liječnik opće/obiteljske medicine. Na pretrage kao i na nalaze ne čeka se dugo, a uz sve nabrojeno omogućena je precizna dijagnoza.

Prikupljene podatke pregledavaju specijalisti kardiolozi u telemedicinskom specijalističkom centru – Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana u Zagrebu.

Skip to content