Ivana Gorana Kovačića 1e

PRISTUPNI TELEMEDICINSKI CENTRI DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC

Na konferenciji za medije u ponedjeljak, 22. siječnja 2024. godine u Murskom Središću, predstavljen je nastavak projekta Telecordis, koji financira Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Tim ulaganjem omogućen je pristup telekardiološkim uslugama Domu zdravlja Čakovec u pristupnim centrima u Murskom Središću i Prelogu, s planom proširenja na pristupni centar u Kotoribi. Od siječnja 2024., ovi pristupni centri nude napredne dijagnostičke usluge Holter EKG-a i Holter tlaka (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka), osiguravajući tako brži pristup specijalističkoj kardiološkoj skrbi.

Danas kada kardiovaskularne bolesti dominiraju kao vodeći uzrok smrti, Telecordis je osmišljen da se nosi s ovim problemom koristeći najnoviju tehnologiju. Pristupni telemedicinski centri u Murskom Središću i Prelogu, opremljeni najnovijom medicinskom i informatičkom tehnologijom, omogućavaju  kvalificiranom medicinskom osoblju prikupljanje vitalnih podataka pacijenta koristeći dijagnostičke alate EKG holter monitora i monitora krvnog tlaka. Nakon toga, podaci se šalju u telemedicinski specijalistički centar – Polikliniku za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana – specijalistu kardiologu na analizu. Nalazi se brzo vraćaju, omogućavajući preciznu dijagnozu. Na ovaj način, pacijentima se pruža brz pristup specijalističkoj kardiološkoj usluzi u blizini njihovog doma, što omogućuje pravovremeni početak odgovarajućeg liječenja.

Digitalizacija zdravstvenih usluga prioritet je kojem naš zdravstveni sustav neprestano mora težiti, a telemedicina je nužan alat modernog zdravstvenog sustava koji osigurava dostupnost vrhunskih specijalističkih usluga čak i u teško dostupnim područjima.

Uvjet za provođenje telemedicinskih usluga je da su zdravstvene ustanove povezane putem HealthNet mreže koji objedinjava sve zdravstvene institucije na području RH u jedinstvenu komunikacijsku infrastrukturu. Služba za telemedicinu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu nabavlja i postavlja opremu te provodi edukaciju zdravstvenih djelatnika za pružanje Telecordis usluga. Također, pruža i tehničku podršku svim telemedicinskim centrima 24/7/365. U Murskom Središću educirano je do sada šest djelatnika, a u Prelogu devet koji provode telekardiološke usluge. Oprema koja se nalazi u postojećim telemedicinskim centrima također se koristi i za edukaciju djelatnika na daljinu koje organizira Hrvatski zavod za hitnu medicinu, a navedene edukacije se boduju od strane nadležnih komora.

S nastavkom projekta Telecordis krenulo se u jednom novom smjeru, pružajući šansu svakom stanovniku Hrvatske suvremenu, visokokvalitetnu i inovativnu kardiološku uslugu.

A uz to što mijenja kardiološku skrb, ovaj pristup može biti inspiracija i za druge medicinske grane.

Skip to content