Ivana Gorana Kovačića 1e

Dom zdravlja Čakovec osnovalo je Županijsko poglavarstvo Međimurske županije dana 24.12.1993. godine Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Čakovec koji se podijelio na dvije ustanove: 

Ravnateljica

Upravno vijeće

Na sjednici Upravnog vijeća može biti prisutna 1 osoba. O namjeri sudjelovanja osoba se treba javiti na broj telefona: 372-338

Stručno vijeće

Članovi Etičkog povjerenstva:

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva:

Povjerenstvo za lijekove:

Povjerenstvo za kvalitetu:

Skip to content