Ivana Gorana Kovačića 1e

Europski dan palijativne skrbi

15.06.2023. se po prvi put obilježava Europski dan palijativne skrbi s idejom zajedništva svih zemalja Europe u razvoju i pružanju palijativne skrbi.

Naglasak ovogodišnjeg Europskog dana palijativne skrbi je na dva područja važna za podizanje svijesti i postojanje palijativne skrbi u pojedinoj zemlji:

  1. Prihvaćanje palijativne skrbi kao neophodnog elementa u osiguravanjanju cjelovite i  kvalitetne zdravstvene zaštite od strane opće populacije, profesionalaca i donositelja odluka
  2. Unapređenje znanja i informiranosti o palijativnoj skrbi među  građanima, profesionalcima  i donositeljima odluka

Razvoj palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj također se odvija u skladu sa smjernicama Europskog udruženja za palijativnu skrb (EAPC), koje je i pokretač inicijative Europskog dana te uključuje 23 zemlje članice. Kao što i  teme ovogodišnjeg Europskog dana palijativne skrbi žele prikazati, razvoj dobre skrbi bazira se na izgradnji širokog sustava palijativne skrbi, koji ne uključuje samo profesionalce i zdravstvene ustanove već i cijelu lokalnu zajednicu.

Stoga HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA U PALIJATIVNOJ SKRBI  u sklopu ovogodišjeg obilježavanja Europskog dana palijativne skrbi želi naglasiti ulogu KOORDINATORA PALIJATIVNE SKRBI U ŽUPANIJI koja je ključna u povezivanju  svih sudionika  i stvaranju  sustava i mreže palijativne skrbi u svim županijama u Hrvatskoj. Rad koordinatora uključuje područja naglašena u ovogodišnjem Europskom danu, a to su podizanje svijesti, edukacija i timski rad.  Dionici važni za razvoj i pružanje palijativne skrbi su: donosioci odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini, profesionalci i ustanove zdravstvene , socijalne i duovne skrbi, obrazovne institucije, udruge, mediji i drugo.  Koordinatori palijativne skrbi u županiji  su medicinske sestre/tehničari koji djeluju kao zasebna služba pri domovima zdravlja. Uz razvoj sustava palijativne skrbi u županiji koordinatori sudjeluju i u organizaciji  i pružanju skrbi za palijativne bolesnike i njihove obitelje u suradnji s mobilnim palijativnim timovima i drugim službama palijativne skrbi, primarnom zdravstvenom zaštitom, bolnicama, hitnom službom  te službama socijalne i duhovne skrbi. Ako netko u vašoj blizni ima potrebu za palijativnom skrbi, koordinator za palijativnu skrb u županiji je osoba koju možete kontaktirati kako bi vas uputila na načine dobivanja potrebne podrške i pomoći.

Skip to content