CrossCare

Integriran pristup skrbi za starije osobe u kućI

Misija CrossCare projekta je bila osiguravanje jednakog pristupa do zdravstvene skrbi i usluga socijalne zaštite za sve osobe starije od 65 godina  te razvoj jedinstvenog programa na temelju kojeg bi se provodila integrirana skrb u kući.

Cross Care je proveden kao program suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska. Glavni partner je bio  Zavod za oskrbo na Domu Ljubljana uz partnere : Mestna občina Ljubljana i Center za pomoč na Domu Maribor iz Slovenije.  Kao partneri  iz Hrvatske sudjelovali su : grad Zagreb, Ustanova za kućnu njegu Zagreb te Dom zdravlja Čakovec.

Opći cilj projekta je bila uspostava nove prekogranične strukture suradnje između Slovenije i Hrvatske za omogućavanje integriranog pristupa skrbi u kući koji združuje usluge zdravstvene i socijalne zaštite. Na  teritoriju obje zemlje provode se pojedini segmenti usluga skrbi za starije osobe u kući te ne postoji formalizirani koncept integriranog pristupa kojim bi  se detaljno definirao sadržaj  u pogledu ponude usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Projektni partneri su u sklopu CrossCare projekta pružali besplatne usluge fizioterapije, radne terapije, dijetetike i zdravstvene njege u u razdoblju trajanja projekta od 1.9.2018.-31.8.2020.g.

Javne institucije i drugi sudionici, tijekom trajanja projekta, iskoristili su mogućnost suradnje i sinergija, uskladili postupke i smanjili moguće prepreke u izvođenju prekograničnih usluga namijenjenih boljem zadovoljavanju potreba stanovništva te poticali institucije iz urbanih središta  na dostupnost zdravstvenih, socijalnih i mobilnih sluga na svojim ruralnim područjima.

 

 

Skip to content