Ivana Gorana Kovačića 1e

OBAVIJEST- DR. GABRIELE TURK

Poštovani, ordinacija dentalne medicine dr. Gabriele Turk, neće raditi 29.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine dr. Tatjane Čavka, te dana 31.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine dr. Ivane Kauf Puljević. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. DONA DOLENEC

Poštovani, ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec, dr. Dona Dolenec- Goričan, neće raditi dana 31.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec, dr. Anja Subotić- na zamjeni dr. Alba Elezović- Domašinec. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. SILVIJA KRALJIĆ

Poštovani, ordinacija dentalne medicine dr. Silvije Kraljić- Kotoriba, neće raditi 31.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine dr. Bernarde Miser- Donja Dubrava. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. GORDANA HABEK

Poštovani, ordinacija dentalne medicine dr. Gordane Habek- Orehovica, neće raditi od 27.05.2024. god. do 31.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine dr. Vladimira Mađarić- Mala Subotica. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. JOSIPA BELOVARI ŽULJIĆ

Poštovani, ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Josipe Belovari Žuljić neće raditi od 28.05.2024. god. do 29.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine dr. Gorana Mesarić, te dana 31.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine dr. Jekaterine Vabec. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. IZIDORA DIJANOŠIĆ

Poštovani, ordinacija dentalne medicine dr. Izidore Dijanošić- Prelog, neće raditi dana 31.05.2024.: zamjena je ordinacija dentalne medicine, mr.sc., Bernarda Miser, dr.med.dent. , Donja Dubrava. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ANJA SUBOTIĆ- na zamjeni dr. ALBA ELEZOVIĆ

Poštovani, ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Anja Subotić- na zamjeni dr. Alba Elezović- Domašinec, neće raditi dana 24.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Done Dolenec- Goričan. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. IVANA MARETIĆ- MEDIALISPLUS

Poštovani, ordinacija dentalne medicine dr. Ivane Maretić- Medialisplus, Belica, neće raditi dana 10.05.2024. god.: zamjena je ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Dona Dolenec, Goričan. Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ANJA SINKO

Poštovani, ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec dr. Anje Sinko ne radi od 06.05.2024. god. do 09.05.2024. god. : zamjena je ordinacija dentalne medicine dr. Sanje Strnad. Srdačan pozdrav!

Skip to content