JAVNA NABAVA

Objavljeno Dokument Detalji
26.10.2021

2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2021. godinu

Pogledaj
09.09.2021

1. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2021. godinu

Pogledaj
15.04.2021

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2021. godinu

Pogledaj
12.02.2021

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Pogledaj
31.07.2020

1. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2020. godinu

Pogledaj
07.01.2020

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2020. godinu

Pogledaj
23.10.2019

5. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu

Pogledaj
04.07.2019

4. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu

Pogledaj
19.06.2019

3. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu

Pogledaj
27.03.2019

2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu

Pogledaj

Stranice