Obavjesti o zamjenama

OBAVIJEST - DR. JELENA KREŠIĆ

Poštovani,

ordinacija dr. Jelene Krešić koristi godišnji odmor/bolovanje  od 28. do 30.09.2022. g.

Zamjena je dr. Anica Belić u suprotnoj smjeni.

OBAVIJEST- DR. DORA GORIČANEC

Poštovani,

ordinacija dr. Dore Goričanec koristi godišnji odmor od 03.10. do 07.10.2022.g.

Zamjena je dr. Sven Jevtić u suprotnoj smjeni.

OBAVIJEST- DR. SNJEŽANA ZVONAR

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Snježane Zvonar neće raditi 26. i 27. 09.2022. radi bolovanja.

Zamjena je dr. Marija Godina.

OBAVIJEST- DR. MARTA LAJTMAN KRIŽAIĆ

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija dr. Marte Lajtman Križaić, neće raditi od 26.09.2022. god. do 28.09.2022. god.: zamjena bude  specijalistička ginekološka ordinacija dr. Patricie Senjanin Car,

Srdačan pozdrav!

 

OBAVIJEST- DR. IVA TRSTENJAK

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Ive Trstenjak- Belica, neće raditi dana 23.09.2022. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Jelena Krešić- Mala Subotica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST - DR. BRIGITA HAUBRICH-HRANDEK

Poštovani,

ordinacija dr. Brigite Haubrich- Hrandek neće raditi  dana 23.09.2022. g. radi stručne edukacije.

Zamjena je dr. Dorotea Lebar.

OBAVIJEST - DR. MARTA JAMBROŠIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Marta Jambrošić koristi godišnji odmor od 26.06. do 30.09.2022. g.

Zamjena je dr. Maja Golik.

OBAVIJEST - DR. STELLA HOBLAJ

Poštovani,

ordinacija dr. Stelle Hoblaj koristi godišnji odmor od 03.10. do 07.10.2022.g.

Zamjena je dr. Božidar Poljak. 

OBAVIJEST - DR. JELENA KREŠIĆ

Poštovani,

ordinacija dr. Jelene Krešić koristi godišnji odmor 30.09.2022.g.

Zamjena je dr. Anica Belić u suprotnoj smjeni.

OBAVIJEST- DR. BRANKA ZUZEL ŠANTEK

Poštovani,

specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Branke Zuzel- Šantek, ne radi od 20.09.2022. god. do 23.09.2022. god.: zamjena je specijalistička pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Anamarija Murković Hunjadi,

Srdačan pozdrav!

 

Stranice