Posebno dentalno dežurstvo

                                                           O B A V I J E S T

o promjeni lokacije posebnog dentalnog dežurstva

 

Obavještavamo poštovane pacijente da posebno dentalno dežurstvo (koje radi nedjeljom, praznikom i blagdanom) seli iz dosadašnjeg prostora u Nedelišću, Maršala Tita 1 te će se od dana 01.01.2022. godine obavljati na drugoj lokaciji, odnosno na 2. katu nove zgrade Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu, Ivana Gorana Kovačića 1e.

Radno vrijeme ostaje isto kao i do sada, nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08,00 -18,00 sati.

Telefonski broj ordinacije je 372-311.

                                                                               

 

Vrsta: 
Novosti