NATJEČAJI

Objavljeno Dokument Detalji
27.12.2019

Natječaj za doktora medicine u Štrigovi i medinsku sestru/tehničara u medicini rada i sporta u Čakovcu

Pogledaj
24.12.2019

Odluka o odabiru prvostupnika/prvostupnica sestrinstva

Pogledaj
24.12.2019

Odluka o odabiru med.sestre/tehničara

Pogledaj
24.12.2019

Odluka o odabiru doktora medicine - Čakovec

Pogledaj
24.12.2019

Odluka o odabiru doktora dentalne medicine - Vratišinec

Pogledaj
20.12.2019

Natječaj za doktora dentalne medicine u Nedelišću

Pogledaj
17.12.2019

Odluka o odabiru doktora dentalne medicine - Čakovec

Pogledaj
16.12.2019

Odluka o odabiru med.sestre - med. rada i športa

Pogledaj
11.12.2019

Natječaj za doktore, zamjensku sestru, patronaž.sestre i nutricionista

Pogledaj
04.12.2019

Natječaj za doktora dentalne medicine i med.sestru

Pogledaj

Stranice