JAVNA NABAVA

Objavljeno Dokument Detalji
27.03.2019

2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu

Pogledaj
14.02.2019

Prve izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu

Pogledaj
03.01.2019

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu

Pogledaj
14.11.2018

Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Druge izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Druge izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Prve izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2018.g.

Pogledaj
20.09.2018

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Pogledaj
20.09.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2014 - ažurirano 22 02 2018

Pogledaj

Stranice