STRUČNI SKUP ZA DOKTORE MEDICINE!

TEMA: Mikrobiološka dijagnostika respiratornih infekcija                                                                       

PREDAVAČI: V. Vršić- Krištofić ; M.Payerl-Pal;; M. Židov                                                                                             ZZJZ Međimurske županije

DATUM ODRŽAVANJA: 28.10.2019. god. u 19:30 sati

MJESTO ODRŽAVANJA: 2. kat nove zgrade Doma zdravlja Čakovec- konferencijska dvorana

Respiratorne infekcije su najučestalije infekcije u ljudi. Stoga su i bolesnici s ovim infekcijama najbrojniji posjetitelji pedijatrijskih ambulanti i ambulanti obiteljske medicine. Radi kratke inkubacije, visoke kontagioznosti uzročnika i kapljičnog prijenosa vrlo se lako prenose u populaciji. Uzrokovane su velikim brojem uzročnika od kojih su najučestaliji različiti virusi. S druge strane za liječenje respiratornih infekcija troši se više od 70 % peroralnih antibiotika. Posljedica toga je nepotrebno i neučinkovito liječenje, razvoj rezistentnih sojeva i stvaranje nepotrebnih zdravstvenih troškova.

  Cilj ovog predavanja je upoznavanje s potrebom i mogućnostima mikrobiološke dijagnostike i racionalnog antimikrobnog liječenja respiratornih infekcija.

Stručni skup će biti i interaktivan na način da će se kroz pojedine primjere iz prakse diskutirati i donositi odluka o potrebnim dijagnostičkim postupcima kao i o pravilnom liječenju.

 

Predavanje će biti bodovana od strane Hrvatske liječničke komore.