Dežurne

LISTOPAD  2019

DATUM

IME I PREZIME

ADRESA

RADNO VRIJEME

 

 

 

 

05.10.2019.
SUBOTA

dr. Ivica Dukić
ms. Adrijana Toplek

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

06.10.2019.
NEDJELJA

dr. Dora Goričanec
ms. Ana Toplek

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

08.10.2019.
PRAZNIK

dr. Marija Gluhak
ms. Gabrijela Vršić

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

12.10.2019.
SUBOTA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

13.10.2019.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

19.10.2019.
SUBOTA

dr. Ivica Dukić
ms. Adrijana Toplek

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

20.10.2019.
NEDJELJA

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

26.10.2019.
SUBOTA

dr. Ivica Dukić
ms. Adrijana Toplek

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

27.10.2019.
NEDJELJA

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00