Dežurne

SIJEČANJ  2020

DATUM

 

ADRESA

RADNO VRIJEME

01.01.2020.
NOVA GODINA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

04.01.2020.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

05.01.2020.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

06.01.2020.
TRI KRALJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

11.01.2020.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

12.01.2020.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

18.01.2020.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

19.01.2020.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

25.01.2020.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

26.01.2020.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00