Dežurne- 040/372-301

LISTOPAD 2021

DATUM

 

ADRESA

RADNO VRIJEME

02.10.2021.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

03.10.2021.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

09.10.2021.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

10.10.2021.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

16.10.2021.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

17.10.2021.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

23.10.2021.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

24.10.2021.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

30.10.2021.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

31.10.2021.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00