Dežurne

VELJAČA 2019

DATUM

IME I PREZIME

ADRESA

RADNO VRIJEME

02.02.2019.
SUBOTA

dr. Božidar Poljak
ms. Igor Mikor

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

03.02.2019.
NEDJELJA

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

09.02.2019.
SUBOTA

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

10.02.2019.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

16.02.2019.
SUBOTA

dr. Božidar Poljak
ms. Igor Mikor

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

17.02.2019.
NEDJELJA

dr. Franjo Carović
ms. Karolina Plevnjak

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

23.02.2019.
SUBOTA

dr. Franjo Carović
ms. Ana Premuš

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

24.02.2019.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Kirurška poliknika ŽBČK, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00