GODIŠNJI ODMOR

Poštovani,

Pedijatrijska ordinacija dr. Jasne Robinić-Ivanek, neće raditi 10.05.2019. god., poradi korištenja godišnjeg odmora: zamjena bude pedijatrisjka ordinacija dr. Branke Zuzel-Šantek,

Srdačan pozdrav!