GODIŠNJI ODMORI!

Poštovani,

 

- ordinacija opće medicine dr. Branimira Bošnjak neće raditi od 15.04.2019. god. do 19.04.2019. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Vlatke Pleh,

- ordinacija opće medicine dr. Nade Glavaš neće raditi od 15.04.2019. god. do 19.04.2019. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Kristine Poljski- zamjenski doktor- dr. Tea Pergar Bakač,

- ordinacija opće medicine dr. Nine Knežević neće raditi od 12.04.2019. god. do 19.04.2019. god.: zamjena bude od 12.04.2019.-17.04.2019.- dr. Mandica Markovinović u ordinaciji obiteljske medicine dr. Nine Knežević; a od 18.04.2019.-19.04.2019. ordinacija dr. Ljubice Hunjadi u suprotnoj smjeni!

Srdačan pozdrav!