O nama

Tijela doma zdravlja

Upravno vijeće

Sjednice UV
Odluke UV

Stručno vijeće
Etičko povjerenstvo
Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite
Povjerenstvo za lijekove

Službenik za informiranje

Ivana Patarčec Ivanović, dipl.iur.
TELEFON tel. 040/372-338
e-mail: uprava@dzck.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
e-mail: zastita.podataka@dzck.hr

 

PRIJAVA

ODJAVA