Javna nabava

DOKUMENT

PREUZIMANJE

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2014 - ažurirano 22 02 2018

Plan nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2014.- ažurirano 03.08.2017

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - IZGRADNJA NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC - 4. FAZA (1)

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - IZGRADNJA NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC - 4. FAZA (2)

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - IZGRADNJA NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC - 4. FAZA (3)

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - IZGRADNJA NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC - 4. FAZA (4)

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - IZGRADNJA NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC - 4. FAZA (5)

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2014 - ažurirano 03 01 2017

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2017 godinu

1 izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2016 godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2012.- ažurirano 06.07.2016.

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2014. godinu

Dokumentacija za nadmetanje - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za izgradnju objekta DZČK

Javno nadmetanje - nabava sanitetskih vozila

Popis gospodarskih subjekata s kojima Dom zdravlja Čakovec ne smije sklapati ugovore o JN

plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2012. godinu

plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2013. godinu

plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2014. godinu

prve izmjene i dopuna plana nabave Doma zdravlja Čakovec ZA 2014. GODINU