OBAVIJEST - DR- MARTINA ŠTEFIČAR

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Martine Štefičar koristi godišnji odmor od 19.07. do 02.08.2021. g.

Zamjena:  -  dr. Vladimir Mađarić 

                 - dr. Marta Jambrošić

Vrsta: 
Zamjene