OBAVIJEST- DR. HELGA GOLUBIĆ- KOTORIBA

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Helge Golubić- Kotoriba, neće raditi od 04.11.2019. god. do 08.11.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Marka Cvijović- Sveta Marija,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ANICA BELIĆ- MALA SUBOTICA

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Anice Belić- Mala Subotica, neće raditi 04.11.2019. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec, dr. Jelena Krešić- Mala Subotica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. LELE GRABANT HIŽMAN- KOTORIBA

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Lele Grabant Hižman- Kotoriba, neće raditi od 06.11.2019. god. do 12.11.2019. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Snježane Permozer Hajdarović- Kotoriba,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. BRANIMIR BOŠNJAK

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Branimira Bošnjak- Čakovec, ne radi od 02.11.2019. god. do 08.11.2019. god,: zamjena je ordinacija obiteljske medicine dr. Vlatke Pleh- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ŽELJKA LOVRIĆ- MACINEC

PoštovanI, 

 

Ordinacija opće mediicne dr. Željke Lovrić- Macinec, zbog godišnjeg će odmora raditi skraćeno: 

- 07.11. 2019. god. od 09:00  do 12:00 sati - zamjena Ivana Babić, dr.med. 

- 08.11.2019. god.  od 14:00  do 19:00 sati -  zamjena Biserka Poje, dr.med. 

 

Srdačan pozdrav!

STRUČNI SKUP ZA DOKTORE MEDICINE!

TEMA: Mikrobiološka dijagnostika respiratornih infekcija                                                                       

PREDAVAČI: V. Vršić- Krištofić ; M.Payerl-Pal;; M. Židov                                                                                             ZZJZ Međimurske županije

DATUM ODRŽAVANJA: 28.10.2019. god. u 19:30 sati

MJESTO ODRŽAVANJA: 2. kat nove zgrade Doma zdravlja Čakovec- konferencijska dvorana

OBAVIJEST- GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. SENJANIN CAR PATRICIA- PRELOG

Poštovani,

ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Patricia Senjanin Car- Prelog, neće raditi 08.11.2019. god.: zamjena budu ginekološke ordinacije Doma zdravlja Čakovec- dr. Daniela Varga Taradi i dr. Ines Tizaj- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. VANJE RADMANIĆ- DONJI VIDOVEC

Poštovani,

obavještavamo Vas da ordinacija dentalne medicine dr. Vanje Radmanić- Donji Vidovec neće raditi od 18.10.2019. god. do 25.10.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Zdenka Percač- Donji Kraljevec,

Srdačan pozdrav!

 

OBAVIJEST- ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. DORA GORIČANEC- SVETA MARIJA

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec, dr. Dora Goričanec- Sveta Marija, neće raditi dana 18.10.2019. god: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Božidar Poljak- Donja Dubrava,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. BOŽIDAR POLJAK- DONJA DUBRAVA

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Božidar Poljak, Donja Dubrava, neće raditi dana 17.10.2019. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Marije Haramije Strbad- Donji Vidovec,

Srdačan pozdrav!

Stranice

Pretplati se na DZCK RSS