OBAVIJEST- DR. MARTA LAJTMAN KRIŽAIĆ

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija dr. Marte Lajtman Križaić- Čakovec, neće raditi od 03.08.2020. god. do 14.08.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija dr. Dubravka Jalšovec- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ŽELJKO KOVAČ

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Željka Kovača- Donji Kraljevec, neće raditi od 06.08.2020. god. do 21.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Ljiljane Fujs- Donji Kraljevec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. LELA GRABANT HIŽMAN

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Lele Grabant Hižman- Kotoriba, neće raditi od 03.08.2020. god. do 14.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Snježane Permozer Hajdarović- Kotoriba,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. LJUBICA HUNJADI

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Ljubice Hunjadi- Čakovec, neće raditi od 03.08.2020. god. do 07.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Nine Knežević- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. DANIELA VARGA TARADI

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija dr. Daniele Varga Taradi- Čakovec, neće raditi od 06.08.2020. god. do 17.08.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Ines Tizaj- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. IVO LUCIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Ive Lucića- Gornji Mihaljevec, neće raditi od 03.08.2020. god. do 14.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Dubravke Goricaj- Nedelišće; i od 17.08.2020. god do 26.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Sanje Petek- Ilić- Pleškovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. SANJA VRBAN

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Sanje Vrban- Čakovec, neće raditi od 06.08.2020.  god. do 13.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Ljubice Lisjak- Čakovec; i od 14.08.2020. god. do 21.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Gordane Mavrin- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. JASNA ROBINIĆ- IVANEK

Poštovani,

specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Jasne Robinić-Ivanek, neće raditi od 03.08.2020. god. do 28.08.2020. god.: zamjena bude specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Branke Gabor,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. LIDIJA VIDOVIĆ ZVONAR

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Lidije Vidović Zvonar- Prelog, neće raditi od 17.08.2020. god. do 28.08.2020. god.: zamjena bude ordinacije obiteljske medicine dr. Ljubice Slaviček- Prelog,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ZRINKO KARLOVIĆ

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Zrinka Karlovića- Prelog, neće raditi od 03.08.2020. god. do 14.08.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Diane Krešić- Prelog,

Srdačan pozdrav!

Stranice

Pretplati se na DZCK RSS