GODIŠNJI ODMOR

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Bernarde Miser neće raditi od 11.03.2019. godine do 15.03.2019. godine- zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Silvije Kraljić,

Srdačan pozdrav! 

GODIŠNJI ODMOR

Poštovani,

Ordinacija obiteljske medicine dr. Renata Hranjec neće raditi dana 08.03.2019. godine, poradi prisustvovanja na stručnoj edukaciji- zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Ljubice Hunjadi,

Srdačan pozdrav!

EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA

1. Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem

 

Izazovi istraživanja u sestrinstvu

 

Čakovec, Dvorana Scheier, 30. ožujka 2019.

GODIŠNJI ODMOR

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Brigite Haubrich-Hrandek, neće raditi 08.03.2019. poradi korištenja godišnjeg odmora,

Srdačan pozdrav!

GODIŠNJI ODMORI!

Poštovani,

Pedijatrijska ordinacija dr. Branke Zuzel-Šantek neće raditi 01.03.2019. godine- zamjena bude pedijatrijska ordinacija dr. Dušice Kvakan Gazdić.

Ordinacija obiteljske medicine dr. Željka Kovača- Donji Kraljevec, neće raditi od 07.03.2019. godine do 08.03.2019.- zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Ljiljane Fujs- Donji Kraljevec.

Srdačan pozdrav! 

GODIŠNJI ODMORI

Poštovani,

obavještavamo Vas o sljedećim godišnjim odmorima:

1. dr. Diana Krešić- Prelog, od 28.02.2019. do 01.03.2019.- zamjena bude dr- Zrinko Karlović- Prelog,

2. dr. Lidija Vidović-Zvonar- Prelog, od 04.03.2019. do 08.03.2019.- zamjena bude dr. Ljubica Slaviček- Prelog,

3. dr. Zrinko Karlović- Prelog, od 11.03.2019. do 15.03.2019.- zamjena bude dr. Diana Krešić- Prelog!,

Srdačan pozdrav!

 

 

DRUGA OBAVIJEST- PREDAVANJE HKMS!

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

 

P O Z I V

Dana 28.02.2019. ( četvrtak ) u 19:00 sati u Katoličkom domu u Čakovcu održati će se predavanje za sve med. sestre – tehničare i med. sestre primalje.

Tema:

Nefarmakološke tehnike ublažavanja boli- akupunktura

Predavač : Milena Škvorc, mag. med. techn

 

GODIŠNJI ODMORI!

Poštovani,

- ordinacija obiteljske medicine dr. Ljubica Slaviček- Prelog, neće raditi 22.02.2019. godine. Zamjena bude ordinacija obitelsjke medicine dr. Lidije Vidović-Zvonar- Prelog,

- ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec, dr. Anita Marinović- Nedelišće, neće raditi od 19.02.2019. godine do 20.02.2019. godine. Zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec, dr. Iva Trstenjak- Nedelišće,

OBAVIJEST O GODIŠNJEM ODMORU

Poštovani,

Obavještavamo Vas da ordinacija obiteljske medicine dr. Branimira Bošnjak neće raditi 15.02.2019. godine, radi korištenja godišnjeg odmora,

Zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Vlatke Pleh,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST O GODIŠNJEM ODMORU

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Marije Haramije Strbad- Donji Vidovec, neće radti 13.02.2019. godine zbog korištenja godišnjeg odmora,

Zamjena je ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Božidar Poljak- Donja Dubrava,

Srdačan pozdrav!

Stranice

Pretplati se na DZCK RSS