OBAVIJEST-PREDAVANJE HKMS

Poštovani!

 

Ovim putem bi vas htjela obavijestiti i POZVATI na predavanje 26. 09.2018. godine, u srijedu koje će održati Goran Toplek mag. med. tech., na temu „Rizični faktori za razvoj KVI kod medicinskih sestra ŽBČ.

Predavanje je u organizaciji HUMS-a Podružnice ŽBČ, a u sklopu proslave 50 godina djelovanja u Međimurskoj županiji.

GODIŠNJI ODMOR- ordinacija obiteljske medicine dr. Snježane Permozer Hajdarović

Poštovani,

Obavještavamo Vas da  ordinacija obiteljske medicine dr. Snježane Permozer Hajdarović- Kotoriba, neće raditi u razdoblju od 24.09.2018. godine do 28.09.2018. godine, radi korištenja godišnjeg odmora. Zamjena je dr. Lela Grabant Hižman- Kotoriba, u svojoj smjeni. Stalna se terapija može naručiti telefonski na broj telefona: 682-119,

Srdačan pozdrav!

 

GODIŠNJI ODMOR- pedijatrijska ordinacija dr. Dušice Kvakan Gazdić

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da  pedijatrijska ordinacija dr. Dušice Kvakan Gazdić neće raditi u  vremenskom razdoblju od 19.09.2018. godine do 21.09.2018. godine. Zamjena je pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Anamaria Murković-Hunjadi,

Srdačan pozdrav!

GODIŠNJI ODMOR- obiteljska medicina dr. Margarita Berkopić- Belica

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo o godišnjem odmoru ordinacije obiteljske medicine dr. Margarite Berkopić- Belica, u razdoblju od 26.09.2018. godine do 04.10.2018. godine.

Zamjena, dr. Tamara Sokač, bude radila u ordinaciji obiteljske medicine dr. Berkopić- Belica,

Srdačan pozdrav!

RADNE SUBOTE

Poštovani,

Ovim putem obavještavamo Vas o promjeni rasporeda u radu radnih subota:

22.09.2018. godine će raditi ordinacija obiteljske medicine dr. Đure Pervana, Matica Hrvatske, umjesto ordinacije obiteljske medicine dr. Kristine Poljski,

Srdačan pozdrav!

 

Također Vas obavještavamo da će radnu subotu, 22.09.2018. raditi dr. Anica Belić u Maloj Subotici, a dr. Margarita Berkopić neće raditi tu subotu,

Srdačan pozdrav!

GODIŠNJI ODMOR- ordinacija obiteljske medicine dr. Kristine Poljski

Poštovani,

Obavještavamo Vas da ordinacija obiteljske medicine dr. Kristine Poljski, neće raditi u razdoblju od 24.09.2018. godine do 28.09.2018. godine, radi korištenja godišnjeg odmora. Zamjena je ordinacija obiteljske medicine dr. Nade Glavaš,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST: STRUČNO- ZNANSTVENI SKUP

Stručno-znanstveni skup

„10 kompetencija u palijativnoj skrbi“

Datum: 27. i 28. Rujna 2018. g

27.09.2018. Četvrtak

 

28.09.2018. Petak

 

12-19 h

 

 

9-17 h

GODIŠNJI ODMOR- dr. Željka Lovrić, Macinec

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavam da  ordinacija obiteljske medicine dr. Željke Lovrić- Macinec, neće raditi u razdoblju od 09.10.2018. godine do 12.10.2018. godine, radi korištenja godišnjeg odmora. Zamjenska ordinacija je ordinacija obiteljske medicine dr. Ružica Bubić Friščić u Nedelišću,

Srdačan pozdrav!

 

GODIŠNJI ODMORI- OBITELJSKA I DENTALNA DJELATNOST

Poštovani,

Obavještavamo Vas o sljedećim godišnjim odmorima:

1. dr. Ljiljana Fujs- Donji Kraljevec, koristi godišnji od 13.09.2018.-28.09.2018.- zamjena je dr. Željko Kovač- Donji Kraljevec

2. dr. Snježana Permozer Hajdarović- Kotoriba, će koristiti godišnji odmor od 24.09.2018.-28.09.2018.- zamjena je dr. Lela Grabant Hižman- Kotoriba

3. dr. Lela Grabant Hižman- Kotoriba, će koristiti godišnji odmor od 17.09.2018.- 21.09.2018.- zamjena je dr. Snježana Permozer Hajdarović- Kotoriba

Stranice

Pretplati se na DZCK RSS