Naslovnica

OBAVIJEST- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. MARTINE ŠTEFIČAR

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Martine Štefičar- Belica, neće raditi od 19.12.2019. god. do 02.01.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Vladimira Mađarić- Mala Subotica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DOME ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. DORA GORIČANEC

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Dora Goričanec- Sveta Marija, neće raditi od 27.12.2019. god. do 31.12.2019. god.: zamjena bude tim obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec dr. Božidara Poljaka,

sRDAČAN POZDRAV

 

OBAVIJEST- DR. LELA GRABANT HIŽMAN

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Lele Grabant Hižman- Kotoriba, neće raditi od 23.12.2019. god. do 24.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Snježane Permozer Hajdarović- Kotoriba,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. BISERKA KRIŽAN

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Biserke Križan- Čakovec, neće raditi od 23.12.2019. god. do 27.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Jekaterine Vabec- Čakovec,

- i 30.12.2019. god.- zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Jasne Haček- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. JASNA HAČEK

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Jasne Haček- Čakovec, neće raditi od 19.12.2019. god. do 27.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Jekaterine Vabec- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. HELGA GOLUBIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Helge Golubić- Kotoriba, neće raditi od 23.12.2019. god. do 31.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Marka Cvijović- Sveta Marija,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ZDENKA AZENIĆ IVANOVIĆ

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Zdenke Azenić Ivanović- Domašinec, neće raditi od 23.12.2019. god. do 24.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Biserke Poje Jelenić- Podturen,

Srdačan pozdrav! 

OBAVIJEST- ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. STELLA HOBLAJ

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Stella Hoblaj- Štrigova, neće raditi od 23.12.2019. god. do 28.12.2019. god.: zamjena bude tim obiteljske medicine dr. Amele Srša- Gornji Mihaljevec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. IZIDORA MISER

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Izidore Miser- Mursko Središće, neće raditi od 27.12.2019. god. do 03.01.2020. god.: zamjena bude ordinacije dentalne medicine dr. Medine Salihodžić- Mursko Središće,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. NADA GLAVAŠ

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Nade Glavaš- Čakovec, neće raditi od 20.12.2019. god. do 27.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija dr. Kristine Poljski- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

Stranice