MEDICINA RADA

Specijalistička ordinacija medicine rada
Marina Moharić-Pranjić, dr. med.
specijalist medicine rada

Čakovec, I. G. Kovačića 1e
fax: 040/312-660

 

Medicinske sestre:
Irena Kraljić 

tel. 372-322

Mirjana Borko

tel. 372-322

 

Radno vrijeme: od 07,00 - 15,00 sati, od ponedjeljka do petka

OBAVEZNO SE NARUČITI NA PREGLED

Broj za narudžbe (u vremenu od 13,00 - 15,00 sati) je 040/372-342 kod med. sestre Mirjane Borko