Ordinacije opće/obiteljske medicine

RADNO VRIJEME

prijepodnevna smjena: od 07,00 sati - 13,30 sati (13,30 sati - 14.30 sati- vrijeme za kućne posjete)
poslijepodnevna smjena: od 13,00 sati - 19,30 sati (19,30 sati - 20,30 sati- vrijeme za kućne posjete)

 

Naziv grada/općine sjedišta ordinacije Ime  i prezime doktora nositelja tima  Ime i prezime  medicinske sestre  Radno vrijeme Telefon ordinacije Adresa ordinacije
Belica

Dom zdravlja Čakovec

Iva Trstenjak, dr. med.

Vlatka Kavran parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota IV.
040/845-230 Kralja Tomislava 118, 40319 Belica
Čakovec Branimir Bošnjak, dr. med. Ana Juričan parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota I.
040/372-309 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Nada Glavaš,   dr. med. Zdravka Holc parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II.
040/311-915 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec

Verica  Grkavec - Mađarević, dr. med.spec. opće medicine

Božena Polanec parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota III.
040/372-307 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Brigita Haubrich  Hrandek, dr. med.spec. obiteljske medicine Vesna Hunjadi parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota IV.
040/372-340 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Renata Hranjec, dr. med.spec. obiteljske medicine Silvana Igrec parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II.
040/310-256 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Ljubica Hunjadi, dr. med. Ružica Jurak parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota IV.
040/312-445 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Amila Janković, dr. med.spec. obiteljske medicine Ksenija Mihin pon., uto. i pet.: prijepodne
sri. i čet.: poslijepodne
subota IV.
040/396-310 A.K. Miošića 3, 40000 Čakovec
Čakovec Nina Knežević, dr. med.spec. opće medicine Mirjana Krčmar parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota III.
040/310-257 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec

Dom zdravlja Čakovec

Stella Hoblaj, dr.med. 

Valentina Petran parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota I.
040/311-914 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Dorotea Lebar, dr. med.spec. opće medicine Vera Brežnjak parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I
040/311-918 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec

Dom zdravlja Čakovec

Jana Vrbanec, dr. med.spec. obiteljske medicine

Spomenka Toth parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II.
040/372-308 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Karmela Matjan - Bogdan, dr. med. Emina Mezga   pon., sri. i pet.: prijepodne
uto. i čet.: poslijepodne
subota II.
040/395-286 A.K. Miošića 16, 40000 Čakovec
Čakovec Martina Novak, dr.med.spec. opće medicine Andriana Vršić parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota IV.
040/372-306 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Đuro Pervan, dr. med.spec. opće medicine Renata Slamek parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota III.
040/311-917 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Vlatka Pleh,     dr. med.spec. obiteljske medicine Kristina Marić parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I.
040/372-317 I. G. Kovačića 1 e, 40000 Čakovec
Čakovec Kristina Poljski, dr.med.spec. obit.med. Lidija Herman parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota IV.
040/311-916 I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Bernardica Somođi, dr. med. Đurđica Popović parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II. 
040/311-991 Franje Punčeca 2, 40000 Čakovec
Čakovec

Ivanka Trstenjak-Rajković, dr. med.spec. opće medicine

Marta Domljanović, dr. med.

Nada Vidović

pon i sri.: poslijepodne             
uto. i čet.: prijepodne                      
treći pet. u mj.: poslijepodne        subota III.             

                  

040/391-777

Franca Prešerna 13

40000 Čakovec

Domašinec Zdenka Ivanović-Azenić, dr. med.spec. obiteljske medicine Ljubica Brumen parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I.
040/863-013 Domašinec, M. Pušteka 22, 40318 Dekanovec
Donja Dubrava

Dom zdravlja Čakovec

Božidar Poljak, dr.med. spec. obiteljske medicine

Igor Mikor parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II.
040/688-914 Trg Republike 1, 40328 Donja  Dubrava
Donji Kraljevec Ljiljana Fujs,     dr. med.spec. opće medicine Petra Zadravec parni:poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I.
040/655-170 Čakovečka 5, 40320 Donji  Kraljevec
Donji Kraljevec Željko Kovač,   dr. med.spec. obiteljske medicine Kristina Matulin- zamjena Tajana Mati parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota III.
040/655-170 Čakovečka 5, 40320 Donji  Kraljevec
Donji Vidovec Marija Haramija Strbad, dr. med.spec. obiteljske medicine Andrea Blagus parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota III.
040/615-006 R. Končara 7, 40327 Donji  Vidovec
Goričan

Dom zdravlja Čakovec    

Klara Grahovec, dr.med.

Zdenka Hranjec parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota IV.
040/601-162 Školska 16a, 40324 Goričan
Goričan

Dom zdravlja Čakovec      

Ivana Jambrović-Horvat, dr. med.spec. anest.

TamaraVičar  (na zamjeni Tajana Mati) parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota II.
040/601-538 Školska 16b, 40324 Goričan
Gornji Mihaljevec Dom zdravlja Čakovec
Amela Srša, dr.med. 
Petra Lisjak parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota IV.
040/899-207 G. Mihaljevec 74, 40306 Macinec
Kotoriba Lela Grabant Hižman, dr. med.spec. obiteljske medicine Jadranka Kovačić Trojko parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I.
040/682-119 Kralja Tomislava 119/a, 40329 Kotoriba
Kotoriba Snježana Permozer Hajdarović, dr. med.spec. obiteljske medicine Nada Varga parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota III.
040/682-059 Kralja Tomislava 119/a, 40329 Kotoriba
Macinec

Željka Lovrić, dr.med.

Darija Muršić parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota III.
040/858-475 Glavna 26, 40306 Macinec
Mala Subotica Anica Belić, dr. med.spec. obiteljske medicine Željka Pintarić parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota III.
040/631-182 Glavna 31, 40321 Mala Subotica
Mala Subotica Dom zdravlja Čakovec 
Jelena Krešić, dr.med.
Ivanka Šmit Josipović parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota II.
040/631-220 Glavna 31, 40321, Mala Subotica
Mursko Središće mr. Biserka Goričanec,       dr. med.spec. obiteljske medicine Marija Mesarić parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota IV.
040/543-689 V. Nazora 19, 40315 Mursko Središće
Mursko Središće Slobodan Oluić, dr. med.

Mihaela Škalić

zamjena: Anja Šego

parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota III.
040/543-414 V. Nazora 19, 40315 Mursko Središće
Mursko Središće Mirjana Tarandek,        dr. med. Simona Lajtman parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II.
040/544-578 V. Nazora 19, 40315 Mursko Središće
Nedelišće Ružica Bubić Friščić, dr. med.spec. obiteljske medicine Gordana Horvat pon. i uto.: poslijepodne
sri., čet. i pet.: prijepodne
subota III.
040/822-209 Varaždinska 23a, 40305 Nedelišće
Nedelišće

Dom zdravlja Čakovec      

Anita Marinović, dr. med.spec.infekt.

Jagoda Bistrović    (na zamjeni Ivana Ciglarić) parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II.
040/821-803 M. Tita 1, 40305 Nedelišće
Nedelišće

Dom zdravlja Čakovec    

Marina Bašek Mesarić, dr.med.

Ivana Lukša parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I.
040/821-803 M. Tita 1, 40305 Nedelišće
Orehovica

Dom zdravlja Čakovec

Petra Pongrac, dr.med.

zamjena:Martina Vidović, dr.med.

Mirjana Šavora parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I.
040/635-130 Nikole Tesle 23, 40322 Orehovica
Podturen Biserka Poje Jelenić, dr.med.spec. mikrobiologije s parazitologijom Silvija Nemec parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota II.
040/847-040 Čakovečka 3, 40317 Podturen
Prelog Zrinko Karlović, dr. med.spec. opće medicine Petra Škvorc parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota II.
040/645-575 Kralja P. Krešimira IV 7, 40323 Prelog
Prelog Diana Krešić,   dr. med. Višnjica Pigac parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota I.
040/646-856 Kralja P. Krešimira IV 7, 40323 Prelog
Prelog Ljubica Slaviček, dr. med.spec. obiteljske medicine Mirjana Čmrlec parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota IV.
040/646-855 Kralja P. Krešimira IV 7, 40323, Prelog
Prelog Lidija Vidović Zvonar, dr. med.spec. obiteljske medicine Ivanka Crnković parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota III.
040/646-860 Kralja P. Krešimira IV 7, 40323 Prelog
Pribislavec Tamara Sokač, dr.med. Ivana Baksa pon., čet. i pet.: prijepodne
uto. i sri.: poslijepodne
subota I.
040/361-012 Pribislavec, B. Radić 47, 40000 Čakovec
Selnica

Dom zdravlja Čakovec  

Monika Friščić, dr. med.

Karolina Plevnjak parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota I.
040/861-014 Jelačićev trg 1, 40314 Selnica
Strahoninec Marija Gluhak, dr. med.spec. obiteljske medicine Gabrijela Vršić

neparni: prijepodne
parni: poslijepodne subota II.                     

040/688-065

Strahoninec, Dravska 32,

40000 Čakovec

Sveta Marija Dom zdravlja Čakovec 
Dora Goričanec, dr.med.
Takija Smolek parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota IV.
040/660-103 P. Miškine 1, 40326 Sveta  Marija
Sveti Juraj na Bregu Željka Bošnjak, dr. med. Mirjana Tomašić parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota II.
040/856-113 Pleškovec 30, 40311 Lopatinec
Sveti Juraj na Bregu Aleksandar Tonković,         dr. med. Maria Srpak parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota I.
040/855-791 Pleškovec 30, 40311 Sv. Juraj na Bregu - Lopatinec
Sveti Martin na Muri Ivana Babić, dr. med. spec. obiteljske medicine Jasminka Zadravec parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota III.
040/868-200 Glavna 48, 40313 Sveti Martin na Muri
Sveti Martin na Muri Svetlana Drobnjak, dr. med. Nevenka Kutnjak parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota II.
040/868-177 Sv. Martin na  Muri 17, 40313 Sv. Martin na Muri
Šenkovec Vlatka Hajdinjak Trstenjak, dr.med.spec. opće medicine Marija Latin - zamjena Santina Srnec parni: poslijepodne
neparni: prijepodne
subota II.
040/343-708 Šenkovec, Maršala Tita 44, 40000 Čakovec
Štrigova

Dom zdravlja Čakovec

Sven Jevtić, dr.med.

Katarina Ščavničar parni: poslijepodne 
neparni: prijepodne
subota IV.
040/851-010 Štrigova 87, 40312 Štrigova
Vratišinec Ivica Dukić,      dr. med. Petra Šoltić parni: prijepodne
neparni: poslijepodne
subota I.
040/867-347 Dr. V. Žganca 1, 40316 Vratišinec