Pedijatrijske ordinacije

Naziv grada/općine sjedišta ordinacije Ime i prezime doktora nositelja tima  Ime i prezime  medicinske sestre  Radno vrijeme Telefon ordinacije Adresa ordinacije Petak popodne Radna subota

Čakovec

Dušica Kvakan-Gazdić, dr. med. spec. ped.

Ankica Zanjko

pon. i sri.: poslijepodne 
uto., čet. i pet.: prijepodne

040/ 364-680

Dr. Vladka Mačeka 20,    40000 Čakovec

12.04.2019.

 

13.04.2019.
 

Čakovec

Jasna Robinić Ivanek, dr. med. spec. ped.

Nina Pustić

pon. i sri.: poslijepodne 
uto., čet. i pet.: prijepodne

040/ 310-258

I.G.Kovačića 1e,   40000, Čakovec

26.04.2019.

 

27.04.2019.

Čakovec

Branka Gabor, dr. med. spec. ped.

Nevenka Antonović

pon., sri. i pet.: prijepodne
uto. i čet.: poslijepodne

091/ 75 02 577

I.G.Kovačića 1e,   40000, Čakovec

05.04.2019.

 

06.04.2019.

Čakovec

Branka Zuzel-Šantek, dr. med. spec. ped.

Iva Josipović

pon., sri. i pet.; prijepodne
uto. i čet.: poslijepodne

040/ 390-245

Ul. Franca Prešerna 16,   40000 Čakovec

19.04.2019.

 

20.04.2019.

 

Čakovec

 

 

Pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec,

Anamarija Murković Hunjadi, dr. med. spec. ped.

Goranka Kečkeš

pon. i sri. : poslijepodne
uto, čet. i pet.: prijepodne

040/372-330

I.G. Kovačića 1e,
40000 Čakovec