Pedijatrijske ordinacije

Naziv grada/općine sjedišta ordinacije Ime i prezime doktora nositelja tima  Ime i prezime  medicinske sestre  Radno vrijeme Telefon ordinacije Adresa ordinacije Petak popodne Radna subota

Čakovec

Dušica Kvakan-Gazdić, dr. med. spec. ped.

Ankica Zanjko

pon. i sri.: poslijepodne 
uto., čet. i pet.: prijepodne

040/ 364-680

Dr. Vladka Mačeka 20,    40000 Čakovec

15.12.2018.

Prema dogovoru, uključuje rad petkom poslijepodne

16.12.2018.
 

Čakovec

Jasna Robinić Ivanek, dr. med. spec. ped.

Nina Pustić

pon. i sri.: poslijepodne 
uto., čet. i pet.: prijepodne

040/ 310-258

Ul. Matice hrvatske 1c,   40000, Čakovec

07.12.2018.

Prema dogovoru, uključuje rad petkom poslijepodne

08.12.2018.

Čakovec

Branka Gabor, dr. med. spec. ped.

Nevenka Antonović

pon., sri. i pet.: prijepodne
uto. i čet.: poslijepodne

040/ 310-259

Ul. Matice hrvatske 1c,   40000, Čakovec

28.12.2018.

Prema dogovoru, uključuje rad petkom poslijepodne

29.12.2018.

Čakovec

Branka Zuzel-Šantek, dr. med. spec. ped.

Iva Josipović

pon., sri. i pet.; prijepodne
uto. i čet.: poslijepodne

040/ 390-245

Ul. Franca Prešerna 16,   40000 Čakovec

30.11.2018.

Prema dogovoru, uključuje rad petkom poslijepodne

01.12.2018.

 

Čakovec

 

 

Pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec,

Anamarija Murković Hunjadi, dr. med. spec. ped.

Goranka Kečkeš

pon. i sri. : poslijepodne
uto, čet. i pet.: prijepodne

040/372-330

I.G. Kovačića 1e,
40000 Čakovec

21.12.2018.

Prema dogovoru, uključuje rad petkom poslijepodne

22.12.2018.