Pedijatrijske ordinacije

Naziv grada/općine sjedišta ordinacije Ime i prezime doktora nositelja tima  Ime i prezime  medicinske sestre  Radno vrijeme Telefon ordinacije Adresa ordinacije/e- mail adresa Petak popodne Radna subota

Čakovec

Pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec,

Ivana Peras, dr. med. spec.ped.

Martina Mlinarić

pon. i sri.: poslijepodne 
uto., čet. i pet.: prijepodne

040/372-324

I.G. Kovačića 1e,
40000 Čakovec

e- mail: pedijatrija.cakovec1@dzck.hr

04.11.2022.

 

05.11.2022.

 

Čakovec

Pedijatrijska

ordinacija

Doma zdravlja Čakovec,

Marina Zoričić, dr. med. spec. ped.

Nataša Milenković

pon. i sri.: poslijepodne 
uto., čet. i pet.: prijepodne

040/310-258

I.G.Kovačića 1e,   40000, Čakovec

e mail:

pedijatrija.cakovec2@dzck.hr

 

praznik

 

19.11.2022.

Čakovec

Branka Gabor, dr. med. spec. ped.

Ivana Medlobi

pon., sri. i pet.: prijepodne
uto. i čet.: poslijepodne

091/75 02 577

I.G.Kovačića 1e,   40000, Čakovec

e- mail: brankag.ordinacija@gmail.com

 

11.11.2022.

 

 

 

12.11.2022.

 

 

Čakovec

Branka Zuzel-Šantek, dr. med. spec. ped.

Iva Josipović

pon., sri. i pet.; prijepodne
uto. i čet.: poslijepodne

040/390-245

Ul. Franca Prešerna 16,   40000 Čakovec

 

 

 

 

Čakovec

 

 

Pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec,

Anamarija Murković Hunjadi, dr. med. spec. ped.

Goranka Kečkeš

pon., sri. i pet : priijepodne
uto i čet.: poslijepodne

040/372-330

I.G. Kovačića 1e,
40000 Čakovec

e- mail: pedijatrija.cakovec@dzck.hr

25.11.2022.

 

 

26.11.2022.